שיר געגועים לדור


שיר געגועים לדור, שהלך למילואים. ולא שילם שכר דירה. וכבר עבר הראשון לחודש. הו לא. מה נעשה?

YouTube Preview Image

Tags: , , , , , , , ,

, , , , , , , ,

  1. #1 מאת טל ב 7 ביולי, 2009

    איפה רון שיגיד שאתם מאכילים את השומעים שלכם בכפית? 🙂

  2. #2 מאת עברתי כאן ב 3 ביולי, 2009

    מגניב. אחלה ביצוע.
    אגב, זה מופיע שני בחיפוש בגוגל "געגועים לדור".

(will not be published)
  1. No trackbacks yet.